Gdy pompa jest uruchamiana za pomoca kieratu konnego

Gdy pompa jest uruchamiana za pomocą kieratu konnego, pojemność zbiornika projektuje się na największe dobowe zapotrzebowanie wody. Natomiast jeżeli woda jest tłoczona pompą odśrodkową z napędem elektrycznym włączanym i wyłączanym samoczynnie za pomocą pływaka wówczas pojemność zbiornika, prócz , ewentualnego zapasu wody do gaszenia pożarów, może wynosić tylko 10% dobowego zużycia. Zbiorniki wykonywane są zazwyczaj z blachy stalowej, starannie zabezpieczonej przed korozją. W celu zabezpieczenia przed oziębieniem oraz nagrzewaniem się zbiornik powinien być dobrze izolowany. Jako materiał izolacyjny jest stosowana mączka torfowa, trociny z domieszką CUS04, wełna żużlowa itp. Zbiornik należy starannie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem z zewnątrz i przynajmniej 12 razy w roku po spuszczeniu wody oczyścić i odkazić (podobnie jak studnię). [patrz też: styropian eps, gaszenie wapna palonego, drzwi wewnętrzne pol skone ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone gaszenie wapna palonego styropian eps