Godzinowy rozbiór wody w osiedlu wiejskim

Godzinowy rozbiór wody w osiedlu wiejskim. Występują tu 3 maksima: w godzinach rannych, południowych i wieczornych . Jeżeli przeciętny rozbiór w ciągu doby wynosi 950 m, a stały dopływ grawitacyjny lub przy 24 godz pompowania 95)• 4,17o/rJ = 39,61 m-/godz to, teoretyczna objętość zbiornika powinna wynosić 227 m bądź przy 16 godz pompowania 126 m3. Jeżeli spodziewany rozbiór wody w okresie lata będzie większy i wyniesie np. 1,3 przeciętnego rozbioru ; wówczas objętość zbiornika wyniesie dla przypadku 227 •1,3 = 295 m; dla przypadku 126 •1,3 = 166 m3 Przy obliczaniu objętości zbiornika uwzględnić należy potrzebną objętość wody do gaszenia pożarów. Np. zakładamy, I że jeden pożar trwający 2 godz gaszony będzie z dwóch hydrantów o wyd. po 3,5 l/sek. [hasła pokrewne: olx praca tomaszów maz, lasowanie wapna, skrzynia do gaszenia wapna ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: lasowanie wapna olx praca tomaszów maz skrzynia do gaszenia wapna