Kawalki wapna

Wapno spieczone wymaga mniejszej ilości wody – około E litrów. Zalana nadmiarem zimnej wody pozostaje w niej długo bez żadnych jak rozpadania się i gaszenia. Wapno takie należy, zwłaszcza w porze zimowej pokruszyć na mniejsze kawałki i zalać małą ilością wody, po czym przeczekać, aż się zagrzeje i zacznie rozpadać, Wtedy można dodawać więcej wody oraz dosypywać dalsze porcje wapna do gaszenia. Normalnie palone wapno można wrzucać do foli napełnionej wodą bez obawy zatopienie. Kawałki wapna nasiąkają szybko wodą i zagrzewając snę, rozpadają się na gęstą masę. Przy gaszeniu wapna należy zachować ostrożność, gdyż pryska ono i może poparzyć, Do gaszenia należy wybierać obznajomionych z tym procesem ludzi, gdyż jak łatwo może nie dogasić wapna, dając za mało wody. Lasujące się w folii wapno należy glicować, aby prędzej mogło się rozmieszać z wodą. Po skończonym lasowaniu utworzone mleko wapienne spuszcza się do dołu, cedząc przez siatkę w otworze spustowym foli. Niedopały i przepały wapna zatrzymane przez sito usuwa się ze skrzyni. W żadnym wypadku nie można ich wrzucać do dołów gaszaniczych, trzeba je natomiast usunąć z terenu gaszenia. Wapno gasi się porcjami i uzupełnia nim dół aż do wypełnienie. Dół powinien być zakryty deskami, a po napełnieniu i ścieknięcin wody utworzone ciasto wapienne należy przykryć warstwą piasku wysokości 20 cm. [hasła pokrewne: olx hajnówka, motyl rysunek, rozmiary rur ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: motyl rysunek olx hajnówka rozmiary rur