Kultywatory przyczepne

Kultywatory przyczepne stosuje się do rozdrabniania i spulchniania gruntów oraz do częściowego przemieszania gruntu z cementem na sucho i mokro. . Kultywator przyczepny składa się z ramy, do której przymocowane są sprężyste zęby. Głębokość zanurzania zębów w gruncie jest regulowana i wynosi 16-18 cm. Szerokość robocza kultywatora wynosi 3,0 m. Do uciągu stosowane są ciągniki Ursus, przy czym średnia prędkość ich w zestawie z kultywatorem wynosi 5 km/godz. Spośród używanych i produkowanych w kraju kultywatorów najbardziej przydatny do stabilizacji jest typ KP-3. I . Brony talerzowe. Do rozdrabniania i spulchniania gruntu oraz mieszania na sucho i mokro stosuje się brony talerzowe przyczepne. Szerokość robocza brony talerzowej wynosi 3,10 m, średnica talerzy 45 cm. Do uciągu stosowane są ciągniki na pneumatykach (np. Ursus) lub gąsienicowe, przy czym średnia prędkość robocza wynosi 4,5 kmgodz. Częściami roboczymi brony są wklęsłe talerze zmontowane po dziewięć sztuk w czterech sekcjach – dwóch przednich i dwóch tylnych – ustawione pod kątem do kierunku ruchu. Ustawienia sekcji pod odpowiednim kątem dokonuje się regulatorem z ręczną dźwignią. W przednim szeregu talerze obu sekcji zwrócone są wklęsłościami na zewnątrz i układaj ą skiby gruntu na rozgon. W drugim szeregu talerze obu sekcji zwrócone są wklęsłościami do wewnątrz i układają skiby na zagon, uzupełniając działanie sekcji przednich. W zależności od rodzaju gruntu i obciążenia brony, osiągnąć można średnią głębokość przemieszania gruntu z cementem do 15 cm (po zagęszczeniu) . Próby w kraju z prototypem brony talerzowej o średnicy talerzy 65 cm wykazały jej zalety w porównaniu z broną o średnicy talerzy 45 cm, a mianowicie głębokość mieszania zwiększa się do 20 cm w czasie przemieszania dwa razy krótszym. Cysterny i zbiorniki na wodę. Do przewozu wody i zwilżania mieszanki gruntocementowej stosowane są zbiorniki przyczepne do ciągnika typu ZWP-2500 A produkcji Madro zaopatrzone w motopompę. Pojemność użytkowa. ich wynosi 2500 litrów. Szerokość skrapiania 3,6 m, zaś prędkość robocza przy skrapianiu pod ciśnieniem 4-6 km/godz. Stosowane są również cysterny samobieżne, lub zbiorniki przewoźne na samochodach albo przyczepach ciągników o pojemności 1500-2500 litrów. Do napełniania zbiorników przewoźnych na przyczepach lub samochodach konieczna jest motopompa o dużej wydajności. Walec wielokołowy ogumiony. Do zagęszczania mieszanki stosowane są walce ogumione przyczepne typu WOP-2225-A produkcji Madro. Walce gładkie. Po zagęszczeniu mieszanki walcem ogumionym lub w inny sposób, wyrównanie wszelkich bruzd, kolein, śladów po pneumatykach lub gąsienicach pożądane jest dokonywać walcem gładkim przyczepnym o ciężarze 3-5 ton. Ciągniki. Siłą pociągową maszyn rolniczych, walców przyczepnych, beczkowozów ciągnionych stosowane mogą być ciągniki Ursus,. ciągniki gąsienicowe Mazur lub inne dostępne. [hasła pokrewne: lasowanie wapna, styropian eps, karambit allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karambit allegro lasowanie wapna styropian eps