Liczba przejść maszyn

Liczba przejść maszyn dla osiągnięcia maksymalnego zagęszczenia zależy od rodzaju gruntu, jego wilgotności. Zależności cię- żaru objętościowego szkieletu gruntowego od liczby przejść maszyn załamują się po 4-10 przejściach maszyn dość gwałtownie. To oznacza, że po kilku przejściach maszyn nie opłaca się już dalsze zagęszczanie. Trochę inaczej przedstawia się sprawa przy zagęszczaniu gruntów bardzo spoistych. Liczba przejść objętościowego szkieletu gruntowego od liczby przejść załamują się dość łagodnie i zwiększenie liczby przejść daje wyraźne efekty. Jak widać z tego, należy zawsze praktycznie w czasie budowy wyznaczyć potrzebną liczbę przejść maszyn przy danej wilgotności gruntu (najczęściej naturalnej), żeby uniknąć nadmiernej liczby przejść, a jednocześnie właściwie zagęścić grunt. Ze względów ekonomicznych nie należy prowadzić zagęszczania poza załamanie krzywej gdyż włożona praca daje już małe efekty. Dla każdej maszyny i każdego rodzaju gruntu przy danej wilgotności istnieje optymalna liczba przejść. Wybór maszyn do zagęszczania zależy od: a) rodzaju gruntu zagęszczanego i jego wilgotności, b) frontu robót i ilości robót ziemnych, c) potrzebnego stopnia zagęszczenia. Wybrane maszyny powinny zapewniać z jednej strony odpowiednie zagęszczenie, z drugiej strony powinny zapewniać wykonanie robót w, czasie jak najkrótszym, a zawsze – wybrane maszyny powinny zapewniać jak najmniejsze koszty robót. Zależnie od rodzaju gruntu można ogólnie zalecać: a) do gruntów skalistych – płyty udarowe; b) do gruntów sypkich: maszyny wibrujące, walce statyczne gładkie i walce ogumione; c) do gruntów spoistych: walce statyczne gładkie i ogumione, ubi- jarki. Zależnie od ilości robót i frontu można zalecać: a) do robót dużych objętości i o dużym froncie robót najlepiej nadają się walce statyczne gładkie i walce ogumione, gdyż ich wydajności są największe; b) do robót średnich objętości, o niewielkim froncie robót, nadają się walce i płyty wibracyjne, większe ubijarki spalinowe; c) do małych robót lub robót o małym froncie roboczym (np. dojścia do mostów) najlepiej nadają się ubijarki i maszyny wibracyjne. Zależnie od wymaganego zagęszczenia można zalecać: a) do warstw gruntu, nie wymagających silnego zagęszczenia ( dolne warstwy nasypów), można użyć ciągników gąsienicowych r lub lekkich walców ogumionych; b) do warstw gruntu wymagających silnego zagęszczenia należy użyć cięższych maszyn, jak ciężkie walce statyczne, ogumione, ciężkie ubijarki, czy wibracyjne. [patrz też: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek