Maszyna Howarda przyczepna

Maszyna Howarda przyczepna składa się z trzech zasadniczych elementów: 1) ciągnika gąsienicowego z silnikiem Diesla o mocy 70, KM, 2) rozściełacza cementu, komory mieszadłowej z walem rotacyjnym o obrotach 420min do wstępnego rozdrabniana gruntu, 3) komory mieszadłowej z pojedynczym wałem rotacyjnym oraz urządzenia do zagęszczania mieszanki gruntocementowej za pomocą spadających ciężkich młotów stalowych, zaopatrzonego w oddzielny silnik spalinowy o mocy 50 KM i poruszającego się na specjalnych gładkich gąsienicach. Ciągnik gąsienicowy zaopatrzony jest w 3 biegi w przód w normalnej prędkości ruchu od 2+8,40 kmgodz oraz jeden bieg wstecz o prędkości 3-5,5 kmgodz. Prędkość robocza 1,20-13,40 mmin, tj. 72-800 mgodz. Szerokość robocza zespołu jest zmienna i wynosi 0,60-1,00-1,82 m. Głębokość mieszania: dla cementu – 10 do 20 cm, dla bitumów – 10 cm. Wydajność dzienna 250 mgodz. Dozowanie wody lub bitu- mów odbywa się przy pierwszym wale rotacyjnym, tuż za dozatorem cementu. Rozściełanie cementu odbywa się po napełnianiu skrzyni rościełacza, skąd, dzięki urządzeniu ślimakowemu w dolnej części skrzyni, cement dostaje się tuż pod pierwszy wał rotacyjny. Zmienna szerokość ze skrzyni rozściełacza, umożliwia dozowanie. Zagęszczanie mieszanki odbywa się sześcioma młotami o powierzchni 30 X 30 cm i o ciężarze 250 kG każdy, spadających z różnej wysokości 8-30 cm. Ostateczne wykończenie nawierzchni następuje przy użyciu lekkiego gładkiego wału drogowego. Promień zawracania zespołu R = 10 m. Ciężar całego zespołu około 15,5 ton. Maszyna Howarda model 488 składa się z dwóch niezależnych zespołów samojezdnych a mianowicie: mieszarki z rozściełaczem i mieszarki z wielomłotkowym urządzeniem zagęszczającym (kompaktor). Szerokość robocza każdego zespołu wynosi 1,20 m. Każdy z wymienionych zespołów, sprzęgnięty z ciągnikiem na pneumatykach o mocy 52 KM, pracuje niezależnie i ponieważ jest samobieżny, łatwy jest do transportu. W zespole pierwszym komora mieszadłowa składa się z wału, na którym osadzony jest szereg łopatek mieszadłowych, które sprężynowe urządzenia zabezpieczają w razie napotkanych oporów przed połamaniem. Mieszak obraca się w kierunku odwrotnym do jazdy i uzyskuje się w ten sposób przemieszanie gruntu ze spoiwem lub lepiszczem, podobnie jak w mieszarce o przymusowym działaniu, Boczne osłony z blachy zabezpieczają mieszankę od wyrzucania na boki. Ponad urządzeniem mieszającym umieszczona jest rura z ośmioma otworami, do której doprowadzona woda umożliwia zwilżanie mieszanki, i mieszanie jej na mokro. [więcej w: lasowanie wapna, styropian eps, karambit allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karambit allegro lasowanie wapna styropian eps