Maszyna Linnhoff

Maszyna Linnhoff służy zarówno do stabilizacji cementem jak i bitumem: W czasie pracy porusza się ona na gąsienicach, zaś w czasie transportu wykorzystuje się specjalne urządzenia na kołach. Szerokość robocza maszyny jest zmienna i wynosi 2,0-2,5 m. Napęd stanowią dwa silniki Diesla o łącznej mocy 144 KM. Przemieszania gruntu z dodatkami wiążącymi dokonują trzy wały rotacyjne, z których pierwszy służy do rozdrobnienia gruntu, a dwa następne mieszają grunt z dodatkami. Woda albo lepiszcze bitumiczne zostają wtryskiwane do komory mieszania pod ciśnieniem są, podobnie jak cement, ściśle dozowane. Za wałami rotacyjnymi następuje ślimakowy wał rozdzielczy i deska wyrównująca, która równomiernie rozściela mieszankę. Rozściełacze cementu Ręczne rozkładanie cementu jest dość pracochłonne i może być stosowane tylko na robotach wykonywanych sprzętem rolniczym bądź mieszarkami, a więc o mniejszym zakresie przy długości dziennych działek roboczych 200+400 m. Na robotach większych, szczególnie przy użyciu do stabilizacji ma- szyn specjalnych, stosowane są rozściełacze cementu umożliwiające szybkie mechaniczne rozścielanie. Cement dostarczany jest luzem w pojemni- kach cementowozów i rozściełany przy użyciu doczepnych do nich rozściełaczy. Rozściełacze cementu mogą być również przyczepne do samochodów ciężarowych o podnoszonej skrzyni, w której znajduje się rozsypany luzem cement. Zasadniczą częścią rozściełacza jest taśma bez końca, poruszająca się z prędkością zależną od prędkości posuwania się samochodu. Cement wysypywany jest ze skrzynki samochodu przez zastawkę umieszczoną w tylnej ścianie skrzyni na taśmę rozściełacza holowanego przez samochód. Pożądana grubość warstwy cementu na taśmie regulowana jest przez dwa stawidła (zastawki) tak, że cement spada z tyłu maszyny na drogę w określonej ilości. Wydajność rozściełacza jest zupełnie zadowalająca, rozłożenie zaś cementu jest lepsze aniżeli ręczne. Jedyną wadą rozściełacza jest to, że na luźnym gruncie samochód trzy tonowy grzęźnie i musi być ,w pewnych przypadkach ciągniony przez ciągnik. Niektóre maszyny do wykonywania stabilizacji, jak np. Hovarda, posiadają rozściełacz cementu stanowiący część składową maszyny, o czym wspomniano poprzednio. [podobne: hydratacja cementu, randap działanie, wapno hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu randap działanie wapno hydrauliczne