Maszyny do stabilizacji przy jednym przejściu

Maszyna Vogele wykonuje za jednym przejazdem wszystkie czynności związane ze stabilizacją gruntów cementem, wapnem lub bi- tumami po uprzednim wykonaniu robót przygotowawczych. W skład maszyny wchodzą: 1) ciągnik gąsienicowy, zaopatrzony w silnik wysokoprężny o mocy 130 KM (1800 obr/min) z urządzeniem do kierowania i hydraulicznym sterowaniem, 2) część- doczepna, mianowicie jednowałowa freza rozdrabniająca, dwuwałowa komora mieszadłowa, walec ogumiony o dziewięciu kołach oraz płyta wibracyjna. Komora mieszadłowa jest umocowana na wspólnej ramie z walcem wielokołowym. Urządzenia rozdrabniające i mieszakowe mają hydrauliczny napęd z silnika, który pozwala na zmianę prędkości obrotowej w granicach od 50-100 obrotów na minutę. Frezę gruntową można za pomocą hydraulicznego urządzenia opu- szczać lub podnosić (w czasie transportu) albo w ciągu kilku minut od- dzielić od komory mieszadłowej. Stosuje się to wówczas, gdy grunt jest ciężki i musi być uprzednio rozdrobniony jednym lub kilku przejazdami samej frezy. Przy gruntach lekkich czynność ta jest zbędna. Komora mieszadłowa ma dwa wały wymienne z nasadzonymi na nich elastycznie łopatkami. Osadzenie takie uniemożliwia złamanie łopatek, gdy w czasie pracy natrafią na większe kamienie. Jednolitą grubość warstwy stabilizowanej i jej równomierne rozkładanie zapewnia równiak-zgarniak, ustawiony na właściwej wysokości. Wodę do komory mieszadłowej doprowadza się z cystern za pomocą urządzenia składającego się z pompy, dozownika, przewodów rurowych i regulowanych dysz. Przy stabilizacji bitumami podobnie bitum jest pobierany z jadącego obok zbiornika i rozpryskiwany za pomocą tych samych urządzeń w komorze mieszadłowej. Mieszanka gruntocementowa po przemieszaniu w komorze zagęszczana jest wstępnie walcem ogumionym, a następnie umieszczonym za nim wibratorem płytowym. Jednolitą grubość mieszanki zapewnia konstrukcyjna współzależność kół walca i zgarniaka, uniemożliwiająca większe zagłębianie się mieszadeł oraz powodująca automatyczne wyrównywanie powstałych odchyleń. [hasła pokrewne: lasowanie wapna, styropian eps, karambit allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karambit allegro lasowanie wapna styropian eps