Mieszarka gruntów samobieżna Seamen

Zasadniczym elementem roboczym mieszarki Seamen jest komora mieszadłowa zespolona z ciągnikiem na pneumatykach. W komorze mieszadłowej osadzony jest wał mieszaka o szerokości roboczej 2,10 m, na którym osadzone jest 12 lanych tarcz, mających po 6 zębów (łopatek) każda. Przez szybkie obroty mieszaka, po włączeniu odpowiednich biegów silnika, zęby tną grunt, rozdrabniają go i mieszają. Prędkość obrotu wału mieszaka może być zmieniana w zależności od potrzeby. Mieszarka wyposażona jest w szybkościomierz zegarowy oraz zegarowy licznik przepływu wody (lub też smoły przy stabilizacji bitumem), umożliwiający dokładne dozowanie składników. Ciecze te wtryskiwane są pod dużym ciśnieniem przez układ dysz bezpośrednio do komory mieszadłowej, Składową częścią komory mieszadłowej jest blaszana przykrywa podnoszona lub opuszczana, zależnie od tego, czy maszyna jest transportowana czy też pracuje. Opuszczona, pokrywa w czasie pracy spełnia podwójną rolę: wyrzucone przez wał mieszadłowy grudki mieszanki rozbijają się o pokrywę oraz spód pokrywy wyrównywuje mieszankę równą warstwą na powierzchni. Przy otwartej pokrywie następuje, w razie potrzeby, przesuszenie gruntu o nadmiernej wilgotności. Osiąga się to przez kilkakrotny przejazd maszyny i przemieszanie gruntu. Do spodu pokrywy przyczepia się w czasie stabilizacji wibratory listwowe dla wstępnego zagęszczenia mieszanki. Ze względu na sezonowość robót stabilizacyjnych oraz dość długie postoje nawet w czasie wykonywania stabilizacji, mieszarki samobieżne na małych robotach nie są ekonomiczne. Bardziej opłacalne jest natomiast stosowanie mieszarek przyczepnych do ciągnika, który w czasie postojów mieszarki i w okresie po sezonie robót może być wykorzystywany do innych prac. Mieszarki gruntowe przyczepne do ciągników Mieszarka czeska typ PF 1900. Mieszarka ta jest zmontowana na podwoziu dwukołowym przyczepnym do ciągnika. Napęd urządzenia mieszadłowego daje silnik Diesla chłodzony powietrzem. Napęd wału mieszadłowego następuje przez koła stożkowe i napęd łańcuchowy, znajdujący się na zewnątrz po obu stronach kornory mieszadłowej. Komora mieszadłowa zaopatrzona jest we dwie klapy, które w razie potrzeby mogą być otwierane. Podnoszenie i opuszczanie komory odbywa się hydraulicznie. Maksymalna głębokość mieszania 270 mm, szerokość robocza 1900 mm; całkowita długość mieszarki 5925 mm, szerokość 2360 mm. Ciężar mieszarki 3500 kG. Wadą mieszarek. PF-1900, które znalazły w Polsce zastosowanie, jest brak regulacji głębokości mieszania. Spośród mieszarek przyczepnych stosowanych za granicą wymienić należy mieszarkę Ringhoffer (prod. NRF) o szerokości roboczej 1900 mm, głębokość mieszania do 270 mm, z silnikiem Diesla chłodzonym powie- trzem o mocy 100 PS 6-cylindrowym. [więcej w: lasowanie wapna, styropian eps, karambit allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karambit allegro lasowanie wapna styropian eps