Obliczenie teoretyczne ilosci wody

Obliczenie teoretyczne ilości wody potrzebnej do całkowitego zgaszenia wapna na hydrat podajemy niżej: Założenia: 1. W czasie reakcji temperatura nie przekroczy 100°C 2. Nadmiar wody całkowicie odparuje w atmosferę: 3. Przy obliczeniu nie uwzględnia się strat ciepła przez wante i konwekcję: 4. Temperatura otoczenia i ciał reagujących 5. Temperatura końcowa reakcji 6. Ciepło właściwe CaO 6. Ciepło właściwe wody 7. Ciepło parowania wo:dy 8. Ciepło reakcji CaO + H20 = Ca(OH)2 Hydrat lekki, oddzielony w pierwszej fazie produkcji, oraz hydrat ciężki, zawierający domieszki hydrauliczne. W takim wypadku hydrat z silosów dojrzewalnych podaje się wprost na separator, który oddziela lekką frakcję hydratu, a ciężką frakcję zawraca na młyn rurowy do dalszego rozdrobnienia. Drugi produkt cięższy zawiera niedopały i przepały wapna. Hydrat cięższy wykazuje większe lub mniejsze własności hydrauliczne. [więcej w: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek