Posts Tagged ‘basen ogrodowy’

uklad sieci

Friday, July 29th, 2016

Jeżeli układ sieci jest prosty (np. w małym osiedlu) i rozbiór odbywa się tylko w kilkunastu punktach, wówczas obliczenie u:praszcza się i sprowadza do sumowania rozbioru od najdalej wysuniętego punktu ku zbiornikowi. Osiedle NŃ jest zaopatrywane grawitacyjnie w wodę ze źródła w odległości 35. 0 m od osiedla . Rzędna terenu ujęcia 291,00, rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 290,00. Obliczenie ujęto w postaci tablicy. Wysokość ciśnienia w poszczególnych węzłach sieci waha się w granicach i6-34 m, a prędkość przepływu 0,210,93 misek, W przypadku pożaru dopuszczalna prędkość przepływu może wzrosnąć do -:2,5 misek. Ponadto wykonano obliczenie ciśnienia w węźle w założeniu, że pożar będzie gaszony na odcinku. Jak wynika z obliczeń, ciśnienie to jest wystarczające (min, 6 m) w przypadku stosowania pomp przeciwpożarowych. [więcej w: panele szklane, pompy lakiernicze, basen ogrodowy ]

Srednice rur spustowych

Wednesday, July 20th, 2016

Średnice rur spustowych i przelewowych są przeważnie takie same jak rur tłocznych. Rura przelewowa ma wlot rozszerzony do 1,5-2,0 d (gdzie d oznacza średnicę normalną rury). Kierownictwo stacji pomp musi być informowane o stanie napełniania zbiornika, szczególnie o odpływie wody przez przelew. Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna oparta jest na działaniu pływaka, którego położenie obserwuje dyżurny na stacji pomp za pomocą przekaźnika elektrycznego. Niekiedy stosowane są aparaty rejestrujące wahania wody w zbiorniku -i umożliwiające obserwację- tych wahań- w budynku stacji pomp. Zbiorniki dla wodociągów zaopatrujących jeden lub grupę domów mogą być ustawiane na strychu, bądź w wieżyczce. Jeżeli wodę pompuje się. ręcznie, pojemność zbiornika wynosi 35-100% całodobowego zapotrzebowania. [przypisy: pompy hydrauliczne, oczyszczalnia przydomowa, basen ogrodowy ]