Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

ZBIORNIKI WIEZOWE I ZBIORNIKI MALE DLA INSTALACJI DOMOWYCH

Thursday, July 21st, 2016

ZBIORNIKI WIEŻOWE I ZBIORNIKI MAŁE DLA INSTALACJI DOMOWYCH Minimalna pojemność zbiornika wieżowego powinna wynosić 100 m3 z uwagi na dość duży koszt wieży. Zbiorniki wieżowe są przeważnie okrągłe. Zbiornik systemu Intzego, o specjalnej konstrukcji dna. W celu utrzymania stałej temperatury wody zbiornik należy izolować, np. pozostawiając pomiędzy zbiornikiem a ścianą wieży wolny korytarz o szer. 0,6-0,9 m, umożliwiający jednocześnie kontrolę. Aby zapewnić szczelność połączeń przewodów ze zbiornikiem, wykonuje się wstawki z blachy miedzianej, tzw. kompensatory, bądź też stosuje się łączniki wyrównawcze, które kompensują działanie sił zewnętrznych, osiadanie, zmiany termiczne itp. Zależność wymiaru R od objętości zbiornika V ujmuje wzór: R = 0,635 VV Konstrukcję nośną zbiorników wieżowych wykonuje się zazwyczaj z żelbetu, względnie z rur stalowych w miejskich zbiornikach kulistych, [patrz też: deski elewacyjne, pompa hydroforowa, panele szklane ]

Zbiorniki moga byc wiezowe lub terenowe

Saturday, July 16th, 2016

Zbiorniki mogą być wieżowe lub terenowe. Buduje się je jako jedno- lub wielokomorowe, o rozmaitych kształtach (okrągłe, kwadratowe, prostokątne, pierścieniowe itp. ), przy użyciu różnych materiałów (cegły, betonu, żelbetonu, stali – wyjątkowo drewna). Obliczenie objętości zbiornika przeprowadza się na podstawie godzinowego rozbioru wody w ciągu doby, czasu pracy pomp i potrzebnej ilości wody. Wahania rozbioru wody w ciągu doby są znaczne i różne w różnych osiedlach. W dużych uprzemysłowionych miastach wahania są małe, natomiast szczególnie duże w małych, nieuprzemysłowionych osiedlach wiejskich. [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, deski elewacyjne, pompa próżniowa ]