Posts Tagged ‘karambit allegro’

Magazyn architektoniczny : LuxTram: nowy tramwaj luksemburski / Lifschutz Davidson Sandilands

Sunday, September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości Lifschutz Davidson Sandilands Propozycja projektu nowej linii tramwajowej w mieście Luksemburg przez Lifschutz Davidson Sandilands ma na celu ożywienie oryginalnego systemu tramwajowego miasta, który został zainstalowany w 1859 roku i zakończył się w latach 60.
ubiegłego wieku.
Projekt zapewni ogromną strategiczną poprawę transportu publicznego w Luksemburgu i ma nadzieję na osiągnięcie nowego standardu przestrzeni miejskiej w Europie.
Nowa linia tramwajowa jest centralnym elementem zrównoważonej mobilności rządu Luksemburga lub.
MoDu. …read more

Budownictwo i architektura : Nowy budynek Zajezdni i Warsztatów + Zwycięskie Propozycje Państwowego Muzeum / Scheidt Kasprusch Architekten

Sunday, September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości Scheidt Kasprusch Architekten Scheidt Kasprusch Architekten podzielił się z nami swoją pierwszą nagrodą w konkursie na nowy budynek składu i warsztaty dla władz regionalnych ds.
Kultury i konserwacji zabytków i muzeum państwowego w Schwerinie w Niemczech.
Proponowana koncepcja, znajdująca się na terenie byłego baraku przy ulicy Stinger Johannes, uzupełnia dawną bazę wojskową w południowej części.
Dokumenty i dokumenty z ponad 60 różnych miejsc są połączone w centralnym repozytorium i powiązanych z nim warsztatach, podczas gdy struktura łącząca łączy trzy różne magazyny z budynkiem warsztatowym na południu.
Więcej zdjęć i architektów. …read more