Posts Tagged ‘panele podłogowe’

MATERIALY DO BUDOWY SIECI I URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Monday, July 18th, 2016

MATERIAŁY DO BUDOWY SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH 9. 5. 1. Przewody wodociągowe Rury azbestowo-cementowe są stosowane najczęściej przy budowie sieci wodociągowej w gromadach, zgodnie z Uchwałą z dn. 15. III. 1963 r. § 17, p, 4 . Rury te są znacznie lżejsze od rur żeliwnych (za 1 in); nie ulegają korozji, są w wysokim stopniu odporne na inkrustacje i światło ich nie zmniejsza się z biegiem czasu jak rut żeliwnych lub stalowych. Szorstkość ścianek jest mała, są łatwe do montażu i obróbki mechanicznej, dają się łatwo ciąć, nawiercać; są odporne na działanie mrozu i odznaczają się niskim współczynnikiem przewodnictwa cieplnego przez co woda zachowuje swoją temperaturę; mogą być asfaltem lub innym tworzywem uodpornione na działanie agresywnych wód gruntowych. [hasła pokrewne: panele podłogowe, pompa hydroforowa, pompa hydrauliczna ]

OBLICZANIE SIECI ROZGALEZIENIOWEJ

Sunday, July 17th, 2016

OBLICZANIĘ SIECI ROZGAŁĘZIENIOWEJ W osiedlu na powierzchni 16 ha prowadzona jest intensywna uprawa warzyw, truskawek i krzewów owocowych, nawadnianych z wodociągu za pomocą deszczowania; zużycie wody. w okresie wegetacyjnym wynosi 200 m-/dn ; w okresie pozawegetacyjnym do nawadniania roślin w inspektach i szklarniach rozbiór wody sięga 10 m/dn. Przy normie zużycia wody 75 l/M dn – na cele gospodarczo-komunalne i dla rzemiosła – dla obliczonej liczby mieszkańców 4790• 0; 075= 360 m3 (w zaokrągleniu): dla inwentarza 100 m; do nawodniania upraw ogrodniczych 200 m co w sumie daje 660 m. Zapas na wypadek pożaru wynosi 7 lIsek. [podobne: pompa hydroforowa, panele podłogowe, panele szklane ]