Posts Tagged ‘panele szklane’

Rury stalowe ciagnione o wytrzymalosci do 50 atn

Friday, July 29th, 2016

Przed łączeniem końce rur, złącza i uszczelki gumowe należy starannie osuszyć, np. suchym cementem, oznaczyć na: obydwu końcach rur połowę długości złącza Simplex, następnie nasuwać złącze tak, aby uszczelki były równo ustawione, przy czym niezbędne jest pozostawienie szczeliny między końcami rur. Złącze przesuwa się za pomocą dwóch drążków stalowych, bądź przez pokręcanie sworzni nagwintowanych. Rury stalowe ciągnione o wytrzymałości do 50 atn stosuje się na przewody narażone na wstrząsy, obciążenia dynamiczne, zginanie a także wewnątrz budynków przemysłowych. Długość odcinków dochodzi do 16 m; połączenia – kołnierzowe lub na gwint. Rury stalowe łatwo ulegają korozji i zakopane w gruncie muszą być bardzo starannie izolowane. W instalacjach domowych używane są rury obustronnie ocynkowane, ciągnione (wytrzymałe do 32 atn) lub spawane, wytrzymałe do 25 atn, o średnicach od 6 do 50 mm; łączenie za pomocą gwintu, z uszczelnianiem konopiami i minią z pokostem. [hasła pokrewne: panele szklane, pompa hydroforowa, pompy ]

uklad sieci

Friday, July 29th, 2016

Jeżeli układ sieci jest prosty (np. w małym osiedlu) i rozbiór odbywa się tylko w kilkunastu punktach, wówczas obliczenie u:praszcza się i sprowadza do sumowania rozbioru od najdalej wysuniętego punktu ku zbiornikowi. Osiedle NŃ jest zaopatrywane grawitacyjnie w wodę ze źródła w odległości 35. 0 m od osiedla . Rzędna terenu ujęcia 291,00, rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 290,00. Obliczenie ujęto w postaci tablicy. Wysokość ciśnienia w poszczególnych węzłach sieci waha się w granicach i6-34 m, a prędkość przepływu 0,210,93 misek, W przypadku pożaru dopuszczalna prędkość przepływu może wzrosnąć do -:2,5 misek. Ponadto wykonano obliczenie ciśnienia w węźle w założeniu, że pożar będzie gaszony na odcinku. Jak wynika z obliczeń, ciśnienie to jest wystarczające (min, 6 m) w przypadku stosowania pomp przeciwpożarowych. [więcej w: panele szklane, pompy lakiernicze, basen ogrodowy ]