Posts Tagged ‘pompy’

Rury stalowe ciagnione o wytrzymalosci do 50 atn

Friday, July 29th, 2016

Przed łączeniem końce rur, złącza i uszczelki gumowe należy starannie osuszyć, np. suchym cementem, oznaczyć na: obydwu końcach rur połowę długości złącza Simplex, następnie nasuwać złącze tak, aby uszczelki były równo ustawione, przy czym niezbędne jest pozostawienie szczeliny między końcami rur. Złącze przesuwa się za pomocą dwóch drążków stalowych, bądź przez pokręcanie sworzni nagwintowanych. Rury stalowe ciągnione o wytrzymałości do 50 atn stosuje się na przewody narażone na wstrząsy, obciążenia dynamiczne, zginanie a także wewnątrz budynków przemysłowych. Długość odcinków dochodzi do 16 m; połączenia – kołnierzowe lub na gwint. Rury stalowe łatwo ulegają korozji i zakopane w gruncie muszą być bardzo starannie izolowane. W instalacjach domowych używane są rury obustronnie ocynkowane, ciągnione (wytrzymałe do 32 atn) lub spawane, wytrzymałe do 25 atn, o średnicach od 6 do 50 mm; łączenie za pomocą gwintu, z uszczelnianiem konopiami i minią z pokostem. [hasła pokrewne: panele szklane, pompa hydroforowa, pompy ]

Gdy pompa jest uruchamiana za pomoca kieratu konnego

Friday, July 22nd, 2016

Gdy pompa jest uruchamiana za pomocą kieratu konnego, pojemność zbiornika projektuje się na największe dobowe zapotrzebowanie wody. Natomiast jeżeli woda jest tłoczona pompą odśrodkową z napędem elektrycznym włączanym i wyłączanym samoczynnie za pomocą pływaka wówczas pojemność zbiornika, prócz , ewentualnego zapasu wody do gaszenia pożarów, może wynosić tylko 10% dobowego zużycia. Zbiorniki wykonywane są zazwyczaj z blachy stalowej, starannie zabezpieczonej przed korozją. W celu zabezpieczenia przed oziębieniem oraz nagrzewaniem się zbiornik powinien być dobrze izolowany. Jako materiał izolacyjny jest stosowana mączka torfowa, trociny z domieszką CUS04, wełna żużlowa itp. Zbiornik należy starannie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem z zewnątrz i przynajmniej 12 razy w roku po spuszczeniu wody oczyścić i odkazić (podobnie jak studnię). [patrz też: deska tarasowa, panele ogrodzeniowe, pompy ]