Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

URZADZENIA CISNIENIOWE I REGULUJACE DOPLYW WODY

Wednesday, July 20th, 2016

URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE I REGULUJĄCE DOPŁYW WODY 8. 1. RODZAJ ZBIORNIKOW I ICH OBLICZANIE Zbiorniki w urządzeniach wodociągowych spełniają następujące zadania; – Wyrównują wahania rozbioru wody w stosunku do jej dopływu z ujęcia lub ze stacji pomp. Jeżeli rozbiór wody jest mniejszy-niż jej dopływ, woda jest gromadzona. Jeżeli rozbiór jest większy, zapas wody w zbiorniku zmniejsza się. – Zbiorniki umożliwiają równomierną pracę pomp i stacji oczyszczania wody. Pompy mogą równomiernie pracować w ciągu 24, 22, 16 itp. godz/dn. , – Zapas wody w zbiorniku umożliwia: pokrycie zwiększonego zapotrzebowania w przypadku pożaru; dostarczenie wody podczas przerwy pracy pomp (uszkodzenie lub czasowy postój, zgodny z planem pracy), wyrównanie ciśnienia w sieci. – Gromadzenie wody w zbiorniku umożliwia pracę pomp w godzinach f mniejszego wykorzystania energii elektrycznej, ewentualnie przy niższej opłacie za prąd. – Zbiornik przepływowy pozwala zmniejszyć średnicę przewodu od ujęcia do zbiornika. Zaoszczędzone środki z tego tytułu mogą dorównać wysokości kosztów zbiornika. [patrz też: pompa hydrauliczna, przydomowa oczyszczalnia ścieków, altana ogrodowa ]

Linia schodkowa wyznacza powierzchnie przedstawiajaca zuzycie wody w ciagu doby

Sunday, July 17th, 2016

Objętość wody do gaszenia pożaru wyniesie: 0,007•2. 3600 = 51 m3 Potrzebna objętość zbiornika wyniesie: dla przypadku 29 + 51 = 346 m; dla przypadku 166+51 = 217 m I Objętość zbiornika można wyznaczyć graficznie, tzw. metodą słupkową. Na papierze milimetrowym, na osi odciętych oznacza się godziny, na osi rzędnych – rozbiór godzinowy w %. Linia schodkowa wyznacza powierzchnię przedstawiającą zużycie wody w ciągu doby. Wykreślona pozioma linia odpowiadająca stałemu godzinowemu dopływowi wody, pokrywającemu zapotrzebowanie 100: : 24 = 4,170/0 odetnie powierzchnie oznaczające gromadzenie wody, natomiast powierzchnie położone powyżej tej linii oznaczają niedobór wody, który musi być pokryty ze zbiornika. Niedobór ten wynosi 9,00,- 1,00 + 10,50 – 3,00 + 8,33 = 23,83% rozbioru dobowego. Obliczenie pojemności zbiorników za pomocą tablicy sumowej rozbioru , a za pomocą wykresu krzywej sumowej rozbioru . Najkorzystniejszy czas nieprzerwanej pracy pomp, ze względu na objętość zbiornika, zamyka się w granicach 16-18 godz. [przypisy: pompa hydrauliczna, Deska Podłogowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków ]