Posts Tagged ‘rozmiary rur’

uklad sieci

Saturday, September 7th, 2019

Jeżeli układ sieci jest prosty (np. w małym osiedlu) i rozbiór odbywa się tylko w kilkunastu punktach, wówczas obliczenie u:praszcza się i sprowadza do sumowania rozbioru od najdalej wysuniętego punktu ku zbiornikowi. Osiedle NŃ jest zaopatrywane grawitacyjnie w wodę ze źródła w odległości 35. 0 m od osiedla . Rzędna terenu ujęcia 291,00, rzędna zwierciadła wody w zbiorniku 290,00. …read more

Projekty urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Friday, September 6th, 2019

Projekty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być opracowane w trzech stadiach: założenia, projekt wstępny oraz projekt techniczny. Dla wodociągów wiejskich o średniodobowym zaopatrzeniu , bez uwzględnienia wódy do celów przeciwpożarowych, dokumentację projektowo-kosztorysową sporządza się w dwóch stadiach: projekt wstępny i projekt techniczno-roboczy. Natomiast dokumentację taką dla wodociągów o wydajności ujęcia przy średniodobowym zapotrzebowaniu poniżej 600 m3/d , bez uwzględnienia wody przeciwpożarowej, sporządza się w jednym stadium – projekt techniczno-roboczy (Instrukcja Min. Gosp. Komunalnej Z dn. …read more

Budownictwo i architektura : In Progress: Dalian Przedszkole / Architektura Debbów

Thursday, September 5th, 2019

Architekci: Debbas Architecture Lokalizacja: Dalian, Chiny Klient: YIDA Group Rok projektu: 2010 Zdjęcia: Debbas Architecture + 26 Korzystając z najlepszych przykładów przedszkoli na całym świecie, ten unikalny projekt korzysta ze wspólnej wiedzy i kryteriów projektowych od dwóch wczesnych specjalistów opieki nad dziećmi: International Child Resource Institute (ICRI) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Kinderland z siedzibą w Singapurze.
Łącząc najwyższe standardy na świecie ze złożonymi lokalnymi wymaganiami Chin, program i wynikająca z tego architektura oferuje dzieciom jedno z najbardziej unikalnych i wszechstronnych środowisk uczenia się, a następnie rozkwitających jako jednostki.
Koncepcyjnie, projekt ustanawia dynamiczny, płynny język, który reaguje zarówno na warunki klimatyczne, jak i progresywne cele edukacyjne.
Projekt stara się zapewnić wyjątkowe, młodzieńcze i stymulujące środowisko, które oznacza znaczące, niezależne przejście od istniejących modeli przedszkolnych.
renderuj diagram stref aktywności Ogólnie, naszą koncepcją było stworzenie płynnego i duchowego otoczenia odległego od bardziej mechanistycznych, sztywnych i prozaicznych późno-nowoczesnych projektów, które pojawiły się wcześniej. …read more

Nowoczesna architektura : SuperOcean / Ginseng Chicken

Tuesday, September 3rd, 2019

Najnowszy wpis w konkursie Ginseng Chicken na temat pawilonu tematycznego targów Yeosu World Expo w Korei w 2012 roku bada relacje między lądem, wybrzeżem, oceanem i ludźmi.
W projekcie SuperOcean, projekt zawiera próbkę oceanu, tak jakby sekcja została podniesiona ponad powierzchnię, aby umożliwić widzom poznanie sekretów, jakie ma do zaoferowania głębokie morze.
Podczas badania tego, jaki typ formy najlepiej odzwierciedla tożsamość oceanu, zdaliśmy sobie sprawę, że ocean ma bardzo obiektywne i ilościowe czynniki, takie jak głębokość, poziom powierzchni i obszar, ale jednocześnie jest bardzo abstrakcyjnym, nawet duchowym byt dla innych.
wytłumaczyli architekci.
Więcej zdjęć, diagramy i więcej informacji na temat projektu po przerwie. …read more

Budownictwo wczoraj i dzis : Tower Skin / Laboratory for Visionary Architecture

Tuesday, September 3rd, 2019

Ciekawa koncepcja modernizacji budynków w Sydney została nam udostępniona dzięki Laboratorium Wizualnej Architektury (LAVA).
Ten innowacyjny plan, który jest zrównoważony i efektywny pod względem kosztów, znany jest jako.
Re-skinning.
I można go łatwo zastosować do innych ikon starzenia się na całym świecie.
LAVA opracowała prostą skórę dla University of Technology Broadway Tower, która obiecuje przekształcić ją w trwały i wspaniały budynek. …read more

Budownictwo i architektura : Nowy budynek Zajezdni i Warsztatów + Zwycięskie Propozycje Państwowego Muzeum / Scheidt Kasprusch Architekten

Sunday, September 1st, 2019

Dzięki uprzejmości Scheidt Kasprusch Architekten Scheidt Kasprusch Architekten podzielił się z nami swoją pierwszą nagrodą w konkursie na nowy budynek składu i warsztaty dla władz regionalnych ds.
Kultury i konserwacji zabytków i muzeum państwowego w Schwerinie w Niemczech.
Proponowana koncepcja, znajdująca się na terenie byłego baraku przy ulicy Stinger Johannes, uzupełnia dawną bazę wojskową w południowej części.
Dokumenty i dokumenty z ponad 60 różnych miejsc są połączone w centralnym repozytorium i powiązanych z nim warsztatach, podczas gdy struktura łącząca łączy trzy różne magazyny z budynkiem warsztatowym na południu.
Więcej zdjęć i architektów. …read more

Architektura 21szego wieku : Budynek biurowy 810 / H Arquitectes

Sunday, September 1st, 2019

Zaprojektowany przez H Arquitectes z Catalunya (sprawdź wszystkie swoje projekty na Blogu tutaj) ten biurowiec i budynek komercyjny znajduje się w Reus (Tarragona) w miejskim Tecnoparc.
Kontekst miejski nie okazał zainteresowania, ponieważ budynek będzie widoczny z głównej drogi dojazdowej do miasta, a zatem z przyczyn handlowych powinien być ikoną dla osób, które przejeżdżają obok.
Więcej zdjęć i pełny opis architekta po przerwie.
Klient wymaga wydajnego zużycia energii w tym samym czasie, co atrakcyjna i wyjątkowa architektura.
Urbanistyka ustalała maksymalne specyfikacje wolumetryczne, a także pewną liczbę miejsc parkingowych, co oznaczałoby konieczność zbudowania dwukondygnacyjnego parkingu podziemnego. …read more