PROJEKT SIECI ROZDZIELCZEJ

PROJEKT SIECI ROZDZIELCZEJ Sieć rozdzielczą nanosi się na plan osiedla w podziałce 1: 5000- 1 : 10000. Na planie sytuacyjnym sieci oznacza się ciągi główne, ciągi boczne, zasuwy, hydranty i studzienki. Na profilach ciągów magistralnych należy oznaczyć rzędne terenu, położenie osi przewodu pod terenem, linie ciśnień, hydranty, odpowietrzniki, spusty, nazwy ulic, numery węzłów, długość odcinków i średnice rurociągów oraz obliczony przepływ. Podziałka profilu dla wysokości wynosi 1 : 100-1 : 200; dla długości 1 : 2000-1 : 5000. Profil części magistrali w osiedlu NN. Poza tym, zależnie od przeznaczenia projektu (projekt wstępny, projekt techniczny), szczegółowy projekt sieci rozdzielczej w planie osiedla powinien, oprócz oznaczenia wszystkich przewodów z opisem średnic i długości odcinków, podawać uzbrojenie sieci: miejsca zasuw, hydrantów, spustów, odpowietrzników, czerpalnych studzienek oraz odgałęzień domowych. Hydranty w miastach rozstawia się w odległościach 80-100 m. W osiedlach wiejskich – w odległościach 100-200 m, zależnie od gęstości zaludnienia, przede wszystkim w narożach ulic. [przypisy: hydratacja cementu, olx praca tomaszów maz, basen ogrodowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu olx praca tomaszów maz basen ogrodowy