Mieszarki

Przy użyciu do mieszania mieszarek wystarcza zwykle 2-3 przejść maszyny po każdym miejscu, albo przy pracy sprzętem rolniczym, 4-6 przejazdów kultywatora i brony talerzowej, w tym ostatnim przypadku kultywator powinien przechodzić przed broną talerzową. Zwilżanie i mieszanie mieszanki na mokro Zwilżanie mieszanki wykonuje się przy użyciu cystern samobieżnych, zbiorników przyczepnych bądź z zainstalowanego wzdłuż trasy prowizorycznego wodociągu. Zużycie wody dla każdej dziennej działki roboczej powinno być ustalone za pomocą obliczenia. Zwilżanie mieszanki powinno następować równomiernie w ilości nie większej jednorazowo niż 8 litrów na 1 m. Zgodnie z doświadczeniem, w czasie suchej pogody ilość wody należy zwiększyć nieco powyżej optymalnej (lecz nie więcej niż o 2010) na straty. przy wyparowaniu. W czasie mokrej pogody, na odwrót ilość wody należy zmniejszyć. Dostawa wody jest jedną z najważniejszych czynności i wymaga sprawnej organizacji, szczególnie przy użyciu mieszarek o dużej wydajności, gdyż zaopatrzenie ich w wodę powinno być zsynchronizowane z posuwaniem się maszyny. Woda w tym przypadku dostarczani). jest za pośrednictwem węża gumowego z cystern, posuwających się równolegle z mieszarką. Po opróżnieniu jednej cysterny powinno bezwłocznie następować podawanie wody do mieszarki z następnej cysterny. Ilość przepływu wody rozprowadzanej za pomocą dyszy na całą długość komory mieszadłowej regulowana jest za pomocą zegara w miarę prędkości posuwania się. mieszarki tak, aby ilość wody dochodząca do komory mieszadło- wej odpowiadała ilości wymaganej. Mieszanie na mokro przy użyciu sprzętu rolniczego lub mieszarek bez instalacji do przepompowywania należy rozpoczynać. równocześnie z polewaniem mieszanki wodą. Całkowite zwilżanie mieszanki powinno być dokonane przed rozpoczęciem zagęszczania, dla zapewnienia jednolitej wilgotności w całej grubości warstwy stabilizowanej i uniknięcia niedoboru wilgotności w warstwach głębszych, a nadwyżki w warstwie górnej. Podczas mieszania należy stale wyrównywać powstałe przy przejeździe maszyn większe koleiny i nierówności oraz kontrolować głębokość warstwy i równomierność jej przemieszania. Równocześnie należy zwracać uwagę na należyte przemieszanie przy krawędziach jezdni i, w razie potrzeby, mieszankę z tych miejsc odrzucać na środek jezdni dla lepszego jej przemieszania. Mieszankę narzuconą na robocza (co może nastąpić przy mieszaniu sprzętem rolniczym) należy zgarniać i przerzucać na jezdnię. Mieszanie należy uznać za wystarczające, gdy wygląd mieszanki jest jednorodny na całej grubości warstwy. Przy mieszaniu na mokro wystarczają zwykle 2-3 przejazdy mieszarki po każdym miejscu, względnie 4-6 przejść zespołu złożonego z kultywatora i brony talerzowej. Profilowanie [podobne: hydratacja cementu, randap działanie, wapno hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: hydratacja cementu randap działanie wapno hydrauliczne