Rozściełacz cementu

Rozściełacz cementu w kształcie lejkowatej skrzyni umieszczony jest pod ciągnikiem, do skrzyni z boku ciągnika wsypywany jest cement i za pomocą wału ślimakowego 10 napędzie łańcuchowym rozściełany równomiernie pod komorą mieszadłową. Przez założenie kół zębatych o odpowiedniej średnicy uzyskuje się rozścielanie potrzebnej ilości cementu na I m. Do stabilizacji bitumami służy specjalna rura rozpryskująca, w której znajduje się urządzenie uniemożliwiające zatykanie się otworów. Oprócz tego w komorze mieszadłowej znajduje się manometr i termo- metr, co pozwala regulować zarówno ilość jak i temperaturę lepiszcza. Na końcu ramy komory mieszadłowej umieszczone są dwa koła o zmiennym położeniu, zapewniające zachowanie jednolitej głębokości mieszania, oraz ruchomy lemiesz, zapewniający równość i należyty profil mieszanki gruntocementowej. Podnoszenie i opuszczanie mieszarki hydrauliczne, zaś kąt skrętu 10°. Zespół drugi o szerokości roboczej 1,20 m, takiej samej jak i zespołu pierwszego, pracuje w niezbyt wielkiej od niego odległości i po tym samym śladzie. Wał mieszadłowy zaopatrzony w 40 łopatek obraca się w kierunku ruchu i miesza powtórnie grunt z cementem. Po przemieszaniu mieszanka zostaje wyrównana do żądanego profilu, po czym zagęszczana spadającymi ubijakami, których nacisk może być zmienny. Umieszczony z tyłu maszyny statyczny walec wyrównuje nierówności oraz umożliwia zachowanie jednolitej grubości mieszania. Podnoszenie i opuszczanie hydrauliczne. Oprócz wymienionych maszyn do wykonywania stabilizacji gruntów o jednym przejściu, zarówno cementem jak i bitumami, produkowane jest za granicą wiele innych typów maszyn, jak np. Powling and Harnischfeger (USA), Linnhoff (NRF), Strabag (NRF). Maszyna Powlingand Harnischfegersterowana hydraulicznie porusza się na gąsienicach i zaopatrzona jest w dwa silniki spalinowe Diesla po 150 KM każdy. Szerokość robocza 2,40 m. Ciężar maszyny 24 tony. Maszyna służy zarówno do stabilizacji cementem jak i bitumem. Komora mieszadłowa długości 4 m i szerokości 2,40 m, zaopatrzona w 4 wały rotacyjne i obudowa- na szczelnym płaszczem, jest podnoszona hydraulicznie podczas transportu maszyny. Dla zwiększenia dokładności przemieszania wały drugi i trzeci obracają się w przeciwnych kierunkach, powodując utrzymanie na pewien czas rozdrobnionego gruntu w powietrzu. W tej części zostaje wtryskiwana woda lub bitum. Maszyna zaopatrzona jest w cztery biegi robocze przy szybkościach 1,75-3,4-10,2 mmin. Grubość warstwy stabilizowanej od 8-22 cm. Jak ju wspomniano, maszyna nie ma urządzeń zagęszczających. Po przejściu maszyny mieszankę zagęszcza się przy użyciu wałów wielokołowych samobieżnych oraz gładkich. [podobne: lasowanie wapna, styropian eps, karambit allegro ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karambit allegro lasowanie wapna styropian eps