Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu wykonywana być może trzema metodami: 1) mieszania na miejscu (mix rin place), w której cement miesza się w miejscu wbudowania z przygotowanym odpowiednia gruntem miejscowym, bądź dowiezionym spoza drogi w razie potrzeby doziarniania lub jego wymiany, 2) mieszania składników w mieszarkach ruchomych posuwających się wzdłuż trasy budowanej drogi (travelling mixers), 3) centralnego mieszania w mieszarkach stałych (central mixers). W zależności od zastosowania jednej z wymienionych metod wykonania stabilizacji, z których każda ma swe zalety i wady, konstruowano w różnych krajach coraz to nowe i coraz bardziej ulepszone typy ma- szyn. Najbardziej ekonomiczna i z tych względów ogólnie rozpowszechniona jest metoda mieszania na miejscu, która znalazła również zastosowanie w Polsce. Przy wykonywaniu stabilizacji metodą mieszania na miejscu ma ogólne zastosowanie następujący sprzęt i maszyny: 1) maszyny i sprzęt rolniczy jak pługi, kultywatory, brony talerzowe, 2) mieszarki gruntów (frezy) przyczepne do ciągnika lub samobieżne, 2) maszyny specjalne jak: a) V6gele (NRF), Howard (Anglia), Strabag (NRF) wykonujące wszystkie czynności związane ze stabilizacją gruntów łącznie z zagęszczaniem mieszanki w czasie jednego przejazdu maszyny, b) Harnischfeger (USA), Linhoff (NRF) wykonujące czynności jak w p. a) lecz bez zagęszczania mieszanki. Wymieniony w p. 1) i 2) sprzęt i maszyny służą jedynie do rozdrabniania gruntu i mieszania go z cementem na sucho i mokro w czasie kilku przejazdów. Zastosowanie tego sprzętu i maszyn ma następujące zalety: – są to maszyny łatwe do transportu, a jeśli chodzi o sprzęt rolniczy maszyny tanie, w zależności od rozmiaru robót można dobierać ich ilość, średnia ich wydajność dzienna, szczególnie przy zastosowaniu kilku zestawów, jest dość znaczna. Ujemne strony jego są następujące: trudności otrzymania jednolitej grubości mieszanki jak również prowadzenie maszyn na ściśle żądanej głębokości, przy mieszaniu uzyskuje się mniej jednolitą mieszankę niż przy użyciu ,maszyn specjalnych jednoprzejezdnych. Maszyny specjalne jednoprzejezdne o dużej wydajności pozbawione są na ogół wymienionych wad. Jednak znaczny ich koszt i duży ciężar utrudniają transport i ograniczają ich zakres stosowania do robót o dużym rozmiarze i dobrze zorganizowanym zapleczu technicznym. Do ujemnych stron stosowania tych maszyn należy zaliczyć konieczność całkowitego wstrzymania prowadzonych robót w przypadku uszkodzenia maszyny, czego nie ma przy użyciu sprzętu rolniczego, łatwo dającego się zastąpić. Według źródeł angielskich, wydajność .maszyn użytych przy wykonywaniu metodą mieszania na miejscu w ciągu wydłużonego dnia pracy, przy stabilizacji na grubość 15 cm wynosi średnio w zależności od rodzaju użytych maszyn, 16.0.0-67.0.0 m2, maksymalnie 11.0.0.0 m. [patrz też: drzwi wewnętrzne pol skone, gaszenie wapna, olx praca tomaszów maz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone gaszenie wapna olx praca tomaszów maz