Twardnienie wapna hydraulicznego.

Twardnienie wapna hydraulicznego. • Proces ten obejmuje twardnienie powietrzne hydrauliczne. Twardnienie powietrzne uwarunkowane jest obecnością tlenku wapniowego, który krystalizuje się w miarę odparowywania wody, a w warstwach powierzchniowych karbonizuje się atmosferycznym CO2. W wodzie natomiast twardnieją krzemiany, gliniany i żelaziany wapniowe. Powstają przy tym związki koloidalne, które także ubywaniem wody tężeją jednoczesne twardnienie powietrzne i hydrauliczne oraz różne procesy zachodzące w czasie twardnienia utrudniają dokładne zbadanie zjawiska twardnienia wapna hydraulicznego. J cieli wapno zawiera więcej składników krzemianowych, twardnieje podobnie jak cement, ; przy przewadze natomiast Ca(OH)2 – jak wapno zwykłe. . Własności i zastosowanie wapna hydraulicznego. Wypalone wapno hydrauliczne składa się z tlenku wapniowego, który nie wszedł w reakcję z tlenkami kwaśnymi, z tlenku magnezowego, ziaren kwarcu (wolnych) oraz krzemianów, glinianów i żelazianów wapniowych powstałych w wyniku reakcji między fazami stałymi. Silnie hydroniczne wapno szybko twardnieje i jest wodoodporne oraz posiada znaczną wytrzymałość. Według OST-2644 kształtki próbne do badania wytrzymałości wapna słabo hydraulicznego zanurza się w wodzie po 21 dniach, z wapna silnie hydraulicznego już po 7 dniach. Wapno słabo hydrauliczne po 28 dniach powinno mieć wytrzymałość na ściskanie 6 kG tcm2, na rozciąganie 2 kG. Odpowiednio wapno siknie hydrauliczne – 15,4 kG/cm2. Po 56 dniach wapno słabo hydrauliczne powinno wykazywać wytrzymałość lila ściskanie 8 kG/cm 2 i rozciąganie 3 kGlcm2, natomiast wapno silnie hydrauliczne powinno wykazywać odpowiednio 25 i 6 kG/cm 2. Dane te odnoszą się do próbek z zaprawy półsuchej z piaskiem normalnym w stosunku 1 : 3. [więcej w: gaszenie wapna palonego, malowanie okien drewnianych, rury spustowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna palonego malowanie okien drewnianych rury spustowe