Wapno karbonizowane

Wapno rolnicze niegaszone produkuje się z odpadów wapna palonego po przesortowaniu go. Odpady wapienne zawierają miał, popiół z paliwa, przepały i niedopały wapna. Przemielone w młynach kulowych na proszek Q zawartości: 85, 75 -i 65% CaO dają 3 odpowiednie gatunki palonego mielonego wapna dla celów rolniczych. Podobnie jak dla celów przemysłowych wapno to pakowane jest do szczelnych worków papierowych. Aby uchronić je przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych, wapno przechowuje się w wielkich zamkniętych silosach. Wapno karbonizowane jest odmianą wapna, zawierającą obok wolnego wapna także CaCOa. Wapno karbonizowane sporządza, się, dodając do CaO drobnomielonego wapienia surowego. Wapno takie zawierać może tylko 30% wolnego CaO, a resztę w postaci węglanu wapniowego. Wapno takie zdolne jest wiązać szybciej i mocniej niż normalne zaprawy w tym samym stosunku zmieszane z piaskiem. Wapno karbonizowane (produkuje się w ZSRR. W Polsce dotąd jeszcze nie uruchomiano produkcji tego wapnia. Karbonizowane wyroby wapienno-piaskowe. Należy rozróżnić wapno karbonizowane od karbonizowanych wyrobów wapienno-piaskowych, które powstają przez nasycanie C02 normalnych zapraw z piasku i wapna. Sztuczna karbonizacja wyrobów wapienno-piaskowych zapoczątkowana była w 1900 r. w Rosji. Wykorzystywano gazy spalinowe z wypalania wapna, przepuszczając je przez komory karbonizacyjne, w których ustawiano elementy sporządzone z normalnej zaprawy wapienno-piaskowej. W wilgotnej atmosferze, przy dużym dostępie CO2 proces karbonizacji przebiega bardzo szybko. Karbonizowane bloki wapienno-piaskowe odznaczają się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosi ok. 500 kG/cm 2. Zaprawa wapienno-piaskowa, wysychając na powietrzu , pochłania C02 oraz tężeje z biegiem czasu. Jednakże stężenie C02 w powietrzu jest bardzo małe i wynosi zaledwie 0,03010 objętościowo wskutek czego przebieg całkowitej karbonizacji wapna trwa bardzo długo, nawet w ciągu setek lat. Wytrzymałość zaprawy wapienno-piaskowej zwiększa się powoli z biegiem czasu wskutek tworzenia się CaC03 oraz krystalizacji Ca(O H)2. [patrz też: olx hajnówka, motyl rysunek, rozmiary rur ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: motyl rysunek olx hajnówka rozmiary rur