Wypalanie surowca.

Wypalanie surowca. Wypalanie cementu romańskiego odbywa się zwykle w piecach szybowych, choć do wypalania można również stosować li inne piece (komorowe, kręgowe, obrotowe). Stosuje się także piece szybowe przesypkowe albo z zewnętrznymi :paleniskami. Temperatura wypalanie (1 000 11 OO°C) nie powinna przekroczyć temperatury spiekania produktu. W wypadku wypalania margli zawierających węglan magnezowy temperatura nie może przekraczać 900°C, gdyż produkt będzie przepalony i trudno się hydratyzuje. W czasie wypalania cementu romańskiego, podobnie jak przy wypalaniu wapna hydraulicznego mogą powstawać w fazach stałych różne połączenia wapna. Są to główne składniki mineralne cementu romańskiego, nadające mu własności hydrauliczne oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną. Jako paliwa możemy używać drewna, węgla brunatnego itp. zależnie od możliwości terenowych. Zależnie od wzajemnych stosunków wymienionych minerałów występujących w cemencie romańskim wykazuje odpowiednie własności. Oprócz chemicznego składu surowców doniosły wpływ na jakość uzyskanego produktu ma struktura surowców oraz ich dyspersja. [patrz też: gaszenie wapna palonego, malowanie okien drewnianych, rury spustowe]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna palonego malowanie okien drewnianych rury spustowe