Wypalanie surowca

Wypalanie surowca. Wypalanie surowca na wapno hydrauliczne może się odbywać w tych samych piecach, co wypalanie wapna palonego zwykłego. Najczęściej stosuje się piece szybowe z paleniskami półgazowymi lub z paleniskami do całkowitego spalania paliwa. Wypalenie surowca trzeba przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze, praktycznie znalezionej dla danego surowca. Waha się ona w granicach 900 + 1 100°C,. Wypalone wapno rozdrabnia się wstępnie dla ułatwienia procesu gaszenia. Zużycie paliwa umownego wynosi 12 -7- 14, ciężaru wypalanego produktu. Surowiec po rozkruszeniu dostaje się do pieca w kawałkach o wymiarach 60 -7- 150 mm; (po wypaleniu go następuje dalsze rozkruszenie w celu przyspieszenia gaszenia, 2,10. 3, Gaszenie wapna hydraulicznego. Gaszenie wapna hydraulicznego jest znacznie trudniejsze niż wapna zwykłego ze względu na dużą zawartość (w wapnie hydraulicznym] składników nie gaszących się, Gaszenia ręczne stosujemy w wypadku wapna słabo hydraulicznego. Kamień wypalony układamy w silosach i dodajemy wody w ilości 20 -7- 25% ciężaru kamienia . Gaszenie w foli przy nadmiarze wody jest niewłaściwe, gdyż składniki krzemianowe łączą się przedwcześnie z wodą i tracą właściwości wiązania. Gaszenie przemysłowe poprzedza rozdrobnienie wapna. Następnie nawilża się ciepłą wodą i zsypuje do salosów, gdzie następuje ostateczne dogaszenie. Wydzielające się ciepło dolnych warstw przyspiesza gaszenie warstw wyżej położonych, a para powoduje rozmiękczenie twardych kawałków wapna. Dalszą czynność stanowi przesiewanie na sitach, skąd grubsze frakcje przenosi się do młynów i urządzeń ślimakowych w celu dogaszenia. [więcej w: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek