ZBIORNIKI WIEZOWE I ZBIORNIKI MALE DLA INSTALACJI DOMOWYCH

ZBIORNIKI WIEŻOWE I ZBIORNIKI MAŁE DLA INSTALACJI DOMOWYCH Minimalna pojemność zbiornika wieżowego powinna wynosić 100 m3 z uwagi na dość duży koszt wieży. Zbiorniki wieżowe są przeważnie okrągłe. Zbiornik systemu Intzego, o specjalnej konstrukcji dna. W celu utrzymania stałej temperatury wody zbiornik należy izolować, np. pozostawiając pomiędzy zbiornikiem a ścianą wieży wolny korytarz o szer. 0,6-0,9 m, umożliwiający jednocześnie kontrolę. Aby zapewnić szczelność połączeń przewodów ze zbiornikiem, wykonuje się wstawki z blachy miedzianej, tzw. kompensatory, bądź też stosuje się łączniki wyrównawcze, które kompensują działanie sił zewnętrznych, osiadanie, zmiany termiczne itp. Zależność wymiaru R od objętości zbiornika V ujmuje wzór: R = 0,635 VV Konstrukcję nośną zbiorników wieżowych wykonuje się zazwyczaj z żelbetu, względnie z rur stalowych w miejskich zbiornikach kulistych, [patrz też: karambit allegro, kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, rury spustowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: karambit allegro kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania rury spustowe