Frakcje rozdziela sie w separatorach.

Zależnie od własności wapno hydrauliczne dzieli się na słabo i silnie hydrauliczne . Oba gatunki można wyprodukować z jednego surowca, rozdzielając wypalone i zgaszone na sucho wapno na dwie frakcje słabego i silnie hydraulicznego wapna. Frakcje rozdziela się w separatorach. Schemat produkcji wapna hydraulicznego. Wapno hydrauliczne ma zwykle postać kremowobiałego lub szarego, sypkiego proszku. Wskaźniki jakościowe wapna hydraulicznego określa norma resortowa PN/B-54 , rozróżniając dwie marki wapna hydraulicznego. Wapno hydrauliczne 25 powinno po 28 dniach kombinowanego przechowywania (21 dni na powietrzu oraz pod wodą) wykazać wytrzymałość na ściskanie co najmniej równą 25 kG/cm 2. Wapno hydrauliczne 50 powinno w tych samych warunkach wykazać wytrzymałość na ściskanie co najmniej50 kG/cm 2 i ma zginanie co najmniej 10 kG/cm2. Norma nie określa składu chemicznego wapna hydraulicznego. Natomiast drobność przemiału norma określa pozostałością na sicie o prześwicie oczka 0,2 mm w ilości nie większej niż 10%. Wapno hydrauliczne powinno być pakowane do worków papierowych, na których trzeba dać napis: Wapno hydrauliczne 25 lub Wapno hydrauliczne 50. Ponadto na workach powinny być uwidocznione nazwa fabryki i data produkcji. Wapno hydrauliczne należy przechowywać w magazynach chroniących je od wpływu czynników atmosferycznych. [podobne: gaszenie wapna palonego, malowanie okien drewnianych, rury spustowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna palonego malowanie okien drewnianych rury spustowe