Gaszenie mechaniczne.

Gaszenie mechaniczne. Mechaniczne gaszenie na sucho przeprowadza się w zakładach wapiennych w tzw. gaszeniach hydratu. Nie przepalone bryły wapna rozdrabnia silę na łamaczu młotkowym do granulacji grysiku o średnicy 5 – 8 mm. Przez otwór talerzowy podaje się rozdrobnione wapno do koryta gaszelnicy, nad którym zainstalowany jest tusz wodny, dostarczający wody do gazownika. Łopaty mieszadła gaszelnicy zarabiają wapno z wodą ma gęstą papkę. Wydobywająca się podczas gaszenia para odprowadzana jest na zewnątrz dymnikiem. Z gaszalnicy gorąca papka podawana jest przenośnikiem ślimakowym, który przesuwa półsuchą masę do dojrzewalników, gdzie hydrat dojrzewa [tzn. dogasza się i chłodzi). W zbiornikach dojrzewalnych wapno przebywa kilka dni, po czym transportowane jest do młyna. Miele się je w młynach kulowych, zaopatrzonych w powietrzne separatory, oddzielające grubsze frakcje i zawracające je z powrotem do młyna do dalszego przemiału. Schemat młyna z separatorem powietrznym. Mogą tutaj być stosowane różne typy młynów Aby uzyskać zgaszony hydrat dający zaprawy objętościowo stałe i niedogaszający się podczas magazynowania pod wpływem wilgoci (rozrywanie worków na składzie), należy w czasie gaszenia dodać do wapna odpowiednią ilość wody. Gaszenie najczęściej stosują dawkę wody ustalona w praktyce, optymalną dla danego urządzenia produkcyjnego. [podobne: olx hajnówka, motyl rysunek, rozmiary rur ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: motyl rysunek olx hajnówka rozmiary rur