Najmniejsza srednice rurociagów przyjmujemy za równa 100 mm

W osiedlu wiejskim, ze względu na stosunkowo duże zapotrzebowanie wody do podlewania roślin, zapas ten może być wykorzystany do ich nawadniania, ponieważ w przypadku pożaru podlewanie można natychmiast przerwać. Całkowite lub częściowe możliwości wykorzystania wody pożarowej na cele gospodarcze zależą od miejscowych warunków, m. in. od wydajności ujęcia. W obliczeniu przepływów i ciśnienia rozgałęzionej sieci wodociągowej osiedla NN wody przeciwpożarowej nie uwzględniono, natomiast sieć została sprawdzona na dodatkowy przepływ tej wody przy największym obciążeniu przewodów, Najmniejszą średnicę rurociągów przyjmujemy za równą 100 mm. Wymiar mniejszy, średn. 80 mm, daje nieznaczną oszczędność kosztów budowy, natomiast zdolność przepływu jest prawie dwukrotnie mniejsza. [przypisy: olx turek, rozmiary rur, wapno hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: olx turek rozmiary rur wapno hydrauliczne