Proces wiazania i twardnienia wapna.

Proces wiązania i twardnienia wapna. Ciasto wapienne zmieszane z piaskiem służy za powietrzną zaprawę wiążącą. Zaprawa taka wysycha i gęstnieje na powietrzu. Zachodzi w niej chemiczny proces wiązania CO2 z powietrza z wodorotlenkiem wapniowym oraz wolniejszy proces krystalizacji Ca(OH)2. Proces wiązania C02 przebiega szybko i w ciągu kilku dna zaprawa może stwardnieć na powierzchni. Całkowity proces jej twardnienia trwa latami, a nawet setkami lat. Badanie starych murów wykazały, że zawierają one wodorotlenek nie związany z CO2. Wilgoć jest katalizatorem procesu wiązania tlenku wapniowego z dwutlenkiem węgla. Utworzony powierzchniowo CaC03 utrudnia dalszą dyfuzję C02 do wnętrza zaprawy, toteż proces karbonizacji zaprawy jest bardzo przewlekły. Ciasto wapienne uzyskujemy również jako produkt uboczny w wytwórniach acetylenu, gdzie wypala się CaQ z węglem w piecach elektrycznych. Reakcja ta ma przebieg następujący CaO + 3 C-+ C. aC2 + CO Następnie karbid (CaC2) poddaje się działaniu H:30. W wyniku otrzymujemy CaC2 + 2H20 -+ C2H2 + Ca(OH)2 Wapno pokerbidowe ma własności analogiczne do własności wapna zwykłego gaszonego, tzn. pochłania z powietrza C02 i stopniowo przekształca się w CaC03. Nie nadaje się ono wprost do użycia, gdyż jest za rzadkie, ponadto wydziela trujące gazy. Po odcieknięciu wody na hałdach lub w dołach przedstawia szarą masę, która zmieszana z piaskiem wiąże podobnie jak. zaprawa sporządzona ze zwykłego ciasta. [więcej w: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek