PRODUKCJA CEMENTU ROMANSKIEGO

PRODUKCJA CEMENTU ROMAŃSKIEGO
Surowce. Surowcami do produkcji cementu romańskiego są margle wapienne i gliniaste, zawierające po wypaleniu surowców około 60% CaO prawie całkowicie związanego ma krzemiany i gliniany wapniowe. Z tego powodu cement romański zalicza się do tzw. wapien granicznych nie zawierających wiele wolnego tlenku wapniowego. Dlatego też wypalonego cementu romańskiego w przeciwieństwie do wapna hydraulicznego nie gasi się wodą, aby rozlasować tlenek wapniowy. Niewielka zawartość wolnego CaO w cemencie romańskim lasuje się podczas jego magazynowania, polepszając w ten sposób stałość objętościową zaprawy z cementu romańskiego. Wskutek tego cement romański po wwaleniu surowca musi być drobno zmielony. Oprócz margli wapiennych można stosować odpowiednie mieszaniny zmielonej kredy i gliny lub iłów i wwalać je w piecach obrotowych. Zawartość większych ilości węglanu magnezowego w surowcu jest na ogół niepożądana, gdyż powstający MgO ulega w czasie wypalania spieczeniu pod wpływem wysokiej temperatury, a dogaszanie go w zaprawne lub w gotowym murze może spowodować spękania. [hasła pokrewne: gaszenie wapna palonego, malowanie okien drewnianych, rury spustowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gaszenie wapna palonego malowanie okien drewnianych rury spustowe