PRODUKCJA WAPNA HYDRAULICZNEGO .

PRODUKCJA WAPNA HYDRAULICZNEGO
Skład chemiczny surowców. Wapno hydrauliczne jest gatunkiem wapna wykazującym zdolność wiązania się tylko na powietrzu, ale również pod wodą. Produkcja wapna hydraulicznego przypomina proces twórczy wapna suchogaszonego. Surowcami używanymi do produkcji wapna hydraulicznego są wapienne margliste zawierające 6 -:- 20% domieszek gliniastych oraz wapienie krzemionkowe. Domieszki te w ilości 10% nadają już wapnu wyraźne własności hydrauliczne. Surowce z domieszkami ziarn kwarcytu mniej się nadają do produkcji wapna hydraulicznego, natomiast krzemionka zawarta w połączeniach ilastych jest domieszką pożądaną. Większe ilości MgC03 (ponad 10010) utrudniają przeróbkę i pogarszają własności wapna hydraulicznego wskutek łatwości przepalania się MgO w wyższej temperaturze. Skład chemiczny surowców do wwalania wapna hydraulicznego może się wahać w bardzo szerokich granulacjach. Oznaczona za pomocą analizy chemicznej zawartość Si02, występująca w ziarnach domieszanego do surowca piasku, nie może być miarą własności hydraulicznych wapna, jeśli Si02 pozostaje w wapnie w roli wypełniacza, a nie związku zdolnego reagować z wodą po zarobieniu zaprawy. Moduł ten uwzględnia bowiem, tylko ilość CaO związaną na krzemiany, gliniany i żelaziany oraz krzemionkę związaną z wapnem analogicznie jak moduł hydrauliczny obliczony dla klinkieru portlandzkiego. [podobne: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek