Projekty urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

Projekty urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinny być opracowane w trzech stadiach: założenia, projekt wstępny oraz projekt techniczny. Dla wodociągów wiejskich o średniodobowym zaopatrzeniu , bez uwzględnienia wódy do celów przeciwpożarowych, dokumentację projektowo-kosztorysową sporządza się w dwóch stadiach: projekt wstępny i projekt techniczno-roboczy. Natomiast dokumentację taką dla wodociągów o wydajności ujęcia przy średniodobowym zapotrzebowaniu poniżej 600 m3/d , bez uwzględnienia wody przeciwpożarowej, sporządza się w jednym stadium – projekt techniczno-roboczy (Instrukcja Min. Gosp. Komunalnej Z dn. 24. XII. 1955 r. ). Podczas zakładania przewodów wodociągowych w gruncie należy wykonać rysunki robocze w skali 1 : 2000 lub większej. Oznacza się wszystkie odgałęzienia, zasuwy, hydranty, spusty itp. , z podaniem dokładnych odległości od budynków i innych stałych budowli. [podobne: motyl rysunek, drzwi wewnętrzne pol skone, drzwi wewnętrzne pol skone lakiernicze ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: drzwi wewnętrzne pol skone motyl rysunek rozmiary rur