Schemat produkcji dwóch gatunków

Schemat produkcji dwóch gatunków Zmielone gotowe produkty magazynuje się w stalowych lub betonowych zbiornikach (silosach), skąd w miarę potrzeby dostarcza się transporterami do pakowni, ,gdzie ładowane są do 3-warstwowych ,papierowych worków wentylowych za pomocą automatycznych pakowaczek. Mniejsze zakłady workują zwykle swoje produkty ręcznie. Mielony hydrat suchogaszony jest uszlachetnionym produktem, gotowym do natychmiastowego użycia w przeciwieństwie do wapna niegaszonego, które przed użyciem musi być zawieszone i zadołowane. Hydrat jest to sypki, biały proszek, dający się łatwo zarabiać wodą na ciasto, a zmieszany z piaskiem w różnych stosunkach daje zaprawy powietrzne, piaskowo-wapienne, używane na tynki lub jako zaprawa do wiązania cegieł. Podczas mechanicznego gaszenia wapna przeprowadza się następujące procesy: 1) kruszenie brył wapna, 2) gaszenie, 3) silosowanie wapna gaszonego, 4) odsiew części nie zgaszonych, zmielenie ich i zmieszanie z hydratem, 5) pakowanie gotowego produktu. Z wyjątkiem gaszenia wszystkie procesy przeprowadza się w aparatach używanych w przemyśle materiałów wiążących. [hasła pokrewne: kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania, olx turek, komfort panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: komfort panele podłogowe kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania olx turek