Wymagania PN dotyczace wapna.

Wymagania PN dotyczące wapna. Jakość hydratu sucho-gaszonego określają wymagania normy PN/B-30302. Wapno sucho-gaszone (hydratyzowane). Według postanowień tej normy hydrat może być wyprodukowany jako wapno gaszone wapniowe, zawierające maksymalnie 4% MgO oraz wapno gaszone magnezjowe,zawierające najmniej 4%MgO. Badanie cech chemicznych, stwierdzające, czy hydrat czyni zadość postanowieniom normy, wymaga wykonania analizy chemicznej próbki komisyjnie pobranej w obecności przedstawicieli wytwórni i odbiorców. Zawartość CaO t- MgO można oznaczyć przez miareczkowanie, metodą opisaną uprzednio przy badaniu wapna palonego niegaszonego. Norma PN/B-30302 przewiduje dwa rodzaje prób: doraźna i zwykłą, Wybór rodzaju próby uzgadniają między sobą odbiorca i producent, W próbie doraźnej wykonuje się następujące badania: 1) przyspieszone badanie stałości objętości, 2) badanie stopnia zmielenia, 3) oznaczenie zawartości OaO + MgO, VV próbie zwykłej wykonuje się: 4) czasowe badanie stałości objętości, 5) badanie stopnia zmielenia, 6) oznaczenie wartości wilgoci. 7) oznaczenie zawartości C02, 8) oznaczenie zawartości składników nierozpuszczalnych w kwasie 6) oznaczenie zawartości CaO, f) obliczenia łącznej zawartości tlenku wapniowego i magnezowego, 8) obliczenie łącznej zawartości nie uwodnionych tlenków wapniowego i magnezowego. Gaszenie wapna na ciasto wykonuje się zwykle nie w wytwórniach, lecz na budowach, częściej ręcznie niż maszynowo. Ręcznie gasi się wapno małymi porcjami w skrzyni zwanej folią o wymiarach: 1,5 X 2,5 m wysokości około 40 cm. W jednym z krótszych borków skrzyni znajduje się otwór zaopatrzony w zasuwę, przez który spuszcza się mleko wapienne do dołów dla odcieknięcia nadmiaru wody. Otwór zaopatrzony jest w siatkę o prześwicie otworów 2 mm. Dół do wapna wykopuje się do głębokości około 2 m, wielkość jego zależy bowiem od ilości wapna przeznaczonego do zlasowania. Obrzeże dołu jest odeskowane, tak aby ziemia nie dostawała się do masy ciasta. Wapno gasi się wodą wodociągową dozując 3 – 4 l na 1 kg CaO. Ilość wody zależy od jakości wapna. Wysokoprocentowe wapno gasi się większą ilością wody (ok. 4 litrów). Wapno spieczone zalane tą Ilością wody może się utopić, tzn. nie będzie się lasować. Z tego powodu należy zawsze przeprowadzić próbę z małą ilością wapna, aby móc się zorientować co do jego jakości. [hasła pokrewne: olx hajnówka, motyl rysunek, rozmiary rur ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: motyl rysunek olx hajnówka rozmiary rur